Nu har en ny lag trätt i kraft som har stor betydelse för dig som använder din mobiltelefon i bilen. Det var den 1 december som vi fick denna lag inskriven i trafikförordningen. Hela stycket lyder så här:

”Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter såsom användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning, endast om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet.”

Alltså, man får inte använda en mobiltelefon eller någon annan typ av utrustning för att kommunicera om den gör så att föraren blir ouppmärksam och en fara i trafiken. Enkelt uttryckt är det allt som drar din blick bort från vägen och till någon form av teknikpryl som används för att kommunicera. Att sms:a, använda Facebook och Twitter samt andra sociala medier blir förbjudet under färden.

Polisen avråder att man svarar i telefonen i trafiken om man känner att det är en komplicerad situation. Det bästa är att använda alla dessa prylar när bilen står still. Lagen gäller även användandet av GPS, men många moderna bilar har GPS som bara går att ställa in när bilen står stilla. Det räknas nu som ett lagbrott om man är oaktsam med sin mobiltelefon under körning, så var det inte tidigare och polisen kunde inte utfärda böter, bara om det var vårdslöshet i trafik. Men nu kan man få upp till 4000 kronor i böter om man ertappas med mobiltelefonen i vissa trafiksituationer.

Vi tycker att det är en bra lag som ligger helt rätt i tiden. Förhoppningsvis kommer detta att rädda liv i trafiken varje år.

Comments are closed.

Post Navigation