Stock Car & NASCAR

Detta är en motorsport som är populär i länder som United States, Canada, New Zealand, Australia, Great Britain, Mexico, Brazil and Argentina. Loppen körs på en bana som är oval och som har en lutning in mot banans centrum. Namnet ”Stock Car” syftar på bilar som inte har blivit modifierade på något sätt och körs helt original. Fast det har ändrats under årens lopp.

Stock Car som motorsport föddes vid den stora förbudstiden i USA. Det var när man under 1920-talet förbjöd försäljning och förtäring av alkohol i hela landet. Det sägs att det var på grund av smuggling av alkohol som Stock Car föddes, det finns dock inga säkra källor som kan bekräfta det men det är en rolig historia. Enligt dessa uppgifter var man tvungen att skaffa alkohol på annat sätt nu när staten hade förbjudit det. Det bildades då olika smugglargrupper som tog in alkohol i landet och sedan distribuerade det. För att komma undan polisen och andra som försökte stoppa färden genom landet så började man att trimma vanliga bilar för att de skulle prestera bättre och köra ifrån allt motstånd.

Stock Car utvecklades sedan in i flera olika grenar. Bland annat NASCAR, den bilsport och variant av Stock Car som är mest populär i USA idag, det är nästan av en nationalsport där efter Baseball.

NASCAR

NASCAR betyder ”Stock Car Auto Racing” och är en organisation i USA som anordnar alla NASCAR tävlingar. Detta alternativ av Stock Car kom till eftersom Stock Car var en så utspridd och populär motorsport, men den var helt utan en central organisation med regler och bestämmelser. Därför startade Bill France Sr NASCAR i december 1947. Man hade samlat personer som var intresserade av Stock Car för att diskutera framtiden, och då kom man fram till att starta NASCAR. Ungefär två månader senare så kunde man hålla den allra första tävlingen i NASCARs historia. Den var på Daytonas strandbana i februari 1948.

Bilarna i NASCAR är dock helt olik bilarna som man använde för att tävla i Stock Car, och själva betydelsen hade tappat mening. Idag är bilarna specialanpassade in i minsta detalj. Men alla bilar måste hålla standard som organisationen bestämmer. De får inte sticka ut från reglerna.

Framgången fortsatte för NASCAR och under 1960-talet kunde man visa tävlingar på tv. Det var då det tog extra fart i sportens popularitet. Det resulterade i flera miljoner nya fans som ville följa tävlingarna. Nästkommande årtionde upptäckte företagen NASCAR och ville köpa reklamplats. De insåg då vilket potential rörelsen skulle få, och intäkterna som väntade.

En siffra från 1994 visade på att NASCAR drog över 4 miljoner besökare på 31 tävlingar. En tävling samma år tog emot 315 000 besökare under ett och samma tak. Tävlingen hade fått hela en miljon förfrågning på biljetter, men kunde bara hålla drygt 300 000.

Denna motorsport är den näst populäraste inom världen, den kommer på andraplats efter Formel 1.

Daytona är en plats som är helig för alla NASCAR-fans. Dit färdas miljontals människor årligen för att uppleva tävlingar.